Finans

Hvorfor må jeg bekrefte min identitet med BankID for å kunne godkjenne betalinger?

Vi har et løpende fokus på sikkerhet i våre løsninger og har i forhold til godkjenning av betalinger, forbedret sikkerheten ved å legge inn krav om bekreftelse av brukerens identitet ved bruk av BankID.

Dette er en generell sikkerhetsforbedring, men er også et funksjonalitetskrav for å kunne sende  regnskapsgodkjente betalinger som bankene nå for fullt er i gang med å innføre.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse