Generelt

: Brev om manglende permitteringer

Vi har hatt mange henvendelser fra kunder om brev fra Skatteetaten vedrørende manglende permitteringer. Følgende melding er kommet fra Skatteetaten i dag:

"Lørdag 30. mai gikk det ut brev til arbeidsgivere/opplysningspliktige hvor vi ber dem oppgi permittering i a-meldingen.

De er sendt brev i tilknytning til https://www.nav.no/no/person/arbeid/lonnskompensasjon-til-permitterte

Vi vet at det dessverre er en del som har rapportert riktig, eller ikke har permitterte i det hele tatt, som har mottatt brevet. De kan se bort ifra brevet.

Er arbeidsgiverne usikre på om de har oppgitt riktig informasjon – sjekk innsynstjenesten for arbeidsgivere til NAV

Er de usikre på hva de har rapportert kan arbeidsgivere sjekke Min side- arbeidsgiver https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/ på nav.no som er en innsynstjenesten fra Aa-registeret for arbeidsgivere. Her kan de få oversikt over alle ansatte med tilhørende informasjon om arbeidsforholdene som er registrert i Aa-registeret. rapportert.

 

Riktig opplysninger om permittering er viktig for NAV

NAV jobber med en løsning for å utbetale både refusjon til arbeidsgiverne som har forskuttert lønn i forbindelse med permittering, og lønnskompensasjon til arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn. I disse løsningene vil blant annet opplysninger i Aa-registeret legges til grunn for beregning av ytelsene. "

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse