Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Øst

Med integrasjon mot Sparebanken Øst er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

For å inngå en avtale om oppkobling med Sparebanken Øst, må kunde ha nettbedrift med integrasjon. Bestilling gjøres på bankens nettsider. Når bestillingene er utfylt, sender banken avtale for signering. Spørsmål rettes til Sparebanken Øst på bmkundesenter@oest.no eller tlf 400 33 390. For bankens priser, se prisliste.

Merk: Banken krever ettergodkjenning i nettbedrift av betalinger som overføres til banken. Bakgrunn er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene.

Hvis det finnes en betalingsavtale med Nets, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebanken Øst. 

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Øst vil kunde motta bekreftelse fra banken, og innstillinger kan legges inn i PowerOfficeGo

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny -> Innstillinger -> Bankkontoer.

Velg Sparebanken Øst som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse