Timeføring

Timeregistrering ved bruk av hurtigregistrering (web)

 

Det er også mulig å bruke hurtigregistreringsmenyen for timeføring. Legg til timeføringen via knappen "Legg til". Timer registreres da på det firma du har registret som din arbeidsgiver i din brukerprofil.

 

mceclip0.png

 

Her kan du registrere klokkeslett, og også legge til kolonner for medgått tid, fakturerbar tid, timepris, ekstern og intern kommentar. Hvilke felter man ønsker å ha synlig her, defineres i Timeinnstillingene. Vær oppmerksom på at timepris-feltet ikke er redigerbart.

Dersom man fjerner visningen av klokkeslett, vil også play-knappen forsvinne. Knappen er koblet opp mot klokkeslett-visningen for å kunne registrere start- og stopptidspunkt.

 Hurtigregistrering fungerer ellers tilsvarende som dagvisningen.

I hurtigregistreringen er "Sum Timer" lagt nederst i visningen slik at denne blir statisk. Dette gjør at summering av timer alltid er synlig selv ved mange timeføringslinjer. Hvis normaltid er valgt å vises under Timeinnstillinger så fremkommer det også en animasjon som viser hvor mye av normaltiden som er fylt opp denne dagen.  Ved å holde musepekeren over "Sum Timer" vil det også vises tooltip på normaltid og fleksitid

 

mceclip1.png

 

Er "Vis normaltid" skrudd av i Timeinnstillinger så vil det bare vises "Sum Timer". Normaltid og fleksitid vil ikke fremkomme.

mceclip2.png

NB! Funksjonen "klokkeslett" er ikke tilgjengelig når man fører timer via mobil. Dette vil bli implementert på et senere tidspunkt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse