Time

Timeregistrering ved bruk av hurtigregistrering (web)

 

Det er også mulig å bruke hurtigregistreringsmenyen for timeføring. Legg til timeføringen via knappen "Legg til". Timer registreres da på det firma du har registret som din arbeidsgiver i din brukerprofil.

 

mceclip1.png

Her kan du registrere klokkeslett, og også legge til visning for medgått tid, fakturerbar tid og timepris. Hvilke felter man ønsker å ha synlig her, defineres i Timeinnstillingene. Vær oppmerksom på at timepris-feltet ikke er redigerbart.

Dersom man fjerner visningen av klokkeslett, vil også play-knappen forsvinne. Knappen er koblet opp mot klokkeslett-visningen for å kunne registrere start- og stopptidspunkt.

 Hurtigregistrering fungerer ellers tilsvarende som dagvisningen.

 

NB! Funksjonen "klokkeslett" er ikke tilgjengelig når man fører timer via mobil. Dette vil bli implementert på et senere tidspunkt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse