Prosjekt

Prosjektbalanse

Rapporten viser saldobalanse prosjekt, for balansekontoer. Merk at banktransaksjoner fra OCR eller remitteringsreturer ikke posteres mot prosjekt, så rapportens tiltenkte bruk er primært for periodiseringer og avsetninger som gjøres mot prosjekt.

 

Dersom klientmidler er i bruk, vil rapporten også inkludere banktransaksjoner. For de som behandler klientmidler vil denne rapporten være et supplement til rapporten Klientansvar per prosjekt

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse