Prosjekt

Prosjektinnkjøp

Rapporten viser en oversikt over kostnader bokført mot prosjekt via bilagsføring. Posteringer generert av Go (lønnskjøring, avskrivninger, bokføring av timer), vil ikke være med her.

Rapporten sammenstiller påløpte kostnader (bokførte bilag) mot budsjett for alle typer prosjekt. Rapporten er imidlertid særlig relevant for prosjekter med fakturamåte "timer og kostnader", da den viser hva som er hhv fakturerbart, ufakturert og fakturert - og rapporten er koblet til fakturaforslag for slike prosjekt.

mceclip0.png

 

Rapporten har drilldown til "Kostnadsdetaljer", som gir en listevisning av hva som bokført av kostnader på det enkelte prosjekt. For prosjekt med fakturamåte "timer og kostnader", kan det her angis hvorvidt kostnadene er fakturerbare eller ikke.

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse