Prosjekt

Kontoavstemming per prosjekt

Rapporten sammenstiller sum debet og sum kreditposteringer gjort på det enkelte prosjekt, og er primært et supplement for klienter som behandler klientmidler.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse