Prosjekt

Løpende oppdatering av lønnskostnader på prosjekt

For å få en oppdatert oversikt over lønnskostnader knyttet til et prosjekt, kan man bruke vår periodiseringsfunksjon. Den kan du lese mer om her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse