Prosjekt

Klientansvar per prosjekt

 

Rapporten er laget for de som behandler klientmidler og har satt opp innstillinger for dette i Go:

Hver enkelt reskontroserie som knyttes mot klientansvar, vil dukke opp som en egen kolonne i denne rapporten. Bank kolonnen viser de føringer på de bankkonti som er definert som klientbankkonto, og rapporten har et filter som kan benyttes for å filtrere på ulike klientbankkonti.

 

Eksempel på bruk av rapporten:

Et selskap driver meglervirksomhet, og har aktivert klientmidler i Go. Selskapet har "Kjøpere" og "Selgere", som er definert som egne reskontroserier knyttet opp mot klientansvar. Selskapet har en dedikert bankkonto for klientmidler.

Megler har mottatt banktransaksjoner fra både "Kjøpere" og "Selgere", og har gjort utlegg på vegne av både kjøper og selger. Alle transaksjoner i Go er bokført med prosjektkode, og det er satt opp ett prosjekt per salgsobjekt i dette eksempelet.

 

For det enkelte prosjekt, viser da rapporten netto fordring/gjeld for "Selgere" og "Kjøpere", saldo på bankkonto for klientmidler, samt "Tilgodehavende". Tilgodehavende er summen av kolonnene, og viser et bilde av netto fordring/gjeld mot innestående bank.

 

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse