Regnskap

Fusjonering av selskaper

Ved fusjon av selskaper som benytter PowerOffice Go, der den ene klienten fortsatt skal benyttes, er det noen tekniske elementer som bør ivaretas under fusjonsprosessen.

På klient som skal avsluttes: 

Hvis bankkontoene på denne klienten skal overføres til annen klient, må disse først deaktiveres. Hvis alle bankkontoer skal overføres til annen klient, må en dummy bankkonto opprettes og settes som driftskonto på denne klienten for å få deaktivert samtlige bankkontoer. Les mer om dette her

Deaktivere for av mottak av EHF (hvis aktivert).

Skal klientens fakturamottaksadresse (e-post) overføres til klienten som skal beholdes, må PowerOffice support kontaktes.

NB: Klientens fakturamottaksadresse (e-post), stenges ikke ved å fjerne hake for dette. Det kan være at det i ettertid må kontrolleres om det har kommet inn faktura fra leverandører som ikke har fått endret leveringsadresse i sine systemer.

Deaktivere for sending av eFaktura (hvis aktivert).

Deaktivere for sending av avtalegiro (hvis aktivert).

Deaktivere for bruk av factoring (hvis aktivert).

Deaktivere alle repeterende fakturaer (hvis aktivert).

Deaktivere for automatisk påminnelse og purring (hvis aktivert).

Avklar stenging av alle integrasjoner (utvidelser) med integrasjonspartnere (hvis dette fins).

Kontrollér bilagsføring for ubehandlede bilag.

Kontrollér bilagsflyt for ikke godkjente bilag.

Kontrollér importutkast for uposterte importer.

Kontrollér klientens forfallsoversikt over betalinger overført til bank.

Vurdér deaktivering av brukere for å hindre pålogging til feil klient eller innsending av bilag fra app i klientens oppsigelsesperiode.

Eksporter ut nødvendig regnskapsdata.

Avslutt klientens abonnementer i Go.

På klient som skal beholdes:

Skal en trekantfusjon gjennomføres, hvor klient som beholdes får nytt org.nr, må mottak av EHF og eFaktura deaktiveres (hvis aktivert). Dette for at org.nr skal være mulig å endre på klienten. Etter endring aktiveres EHF og eFaktura (hvis aktuelt), for å starte disse tjenestene på nytt org.nr.

Importèr inn nødvendig regnskapsdata fra klient som avsluttes.

  • Saldobalanse og åpne reskontroposter må importeres som en bilagsjournal og skal ikke tas inn via saldobalanseimporten (Innstillinger - Inngående saldo). Som alternativ til import kan saldobalansen  posteres med manuelt bilag fra bilagsføringen.
    • For import fra klient som har bokført regnskapet i Go, benytt gjerne importformat for standardformat.
    • For import fra klient som har bokført regnskapet i et annet regnskapsprogram, kan det i noen tilfeller være mulig å benytte importformat fra tredjepart.
  • Husk å dublettkontrollere alle kontaktnummer (kunder, leverandører og ansatte) mellom klientene før import.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse