Generelt

: Viktig melding angående regnskapsgodkjente betalinger

Dette berører brukere som autoriserer betalinger på klienter i Go, fra bankkontoer satt opp med følgende utbetalingstjeneste:

 • DNB
 • Sparebank 1
 • Nets remittering - på en bankkonto i DNB eller Sparebank 1

Etter 01.12.20 vil DNB og Sparebank 1 kun akseptere betalinger fra ERP (uten krav til ettergodkjenning i nettbank), hvis denne mottas som en regnskapsgodkjent betaling (RgB). En regnskapsgodkjent betaling er en betaling som inneholder informasjon om hvem som har autorisert betalingen hos ERP. Den som autoriserer hos ERP, må ha korrekt fullmakt til å gjennomføre betalingen på gitt bankkonto i nettbank. Betalinger autorisert av brukere uten korrekt fullmakt, vil bli avvist av banken med tilbakemelding til Go.

Spørsmål vedrørende fullmakter må rettes til banken.

Løsning for dette er bygd i PowerOffice Go der denne snart er klar for pilotering.

- For de som ønsker å sende regnskapsgodkjente betalinger, bør derfor gjøre en kontroll om alle som autoriserer betalinger på slike bankkontoer, faktisk har korrekt fullmakt i nettbanken. Disse brukerne må også ha skaffet seg norsk BankID som er tjenesten PowerOffice Go bruker for å identifisere brukere ved autorisering.

- For de som ønsker å sende betalinger med ettergodkjenning i nettbank, vil autorisering av betalinger fungere som i dag uten krav til BankID.

Hvordan vil dette fungere i praksis:

 • DNB
  • For de med DNB bankintegrasjon der betalinger i dag må ettergodkjennes i nettbank: DNB sender kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de tilbyr løsning for regnskapsgodkjente betalinger. Ny avtale med banken må da gjøres hvis regnskapsgodkjente betalinger skal tas i bruk. Skal betalinger fortsatt ettergodkjennes i nettbank, må innstilling for dette settes i Go (mer informasjon om dette kommer før løsningen legges i produksjon).
  • For de med DNB bankintegrasjon der betalinger i dag IKKE må ettergodkjennes i nettbank: DNB sender kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de informerer at disse avtalene vil bli konvertert til ny løsning for regnskapsgodkjente betalinger. 
  • For de som benytter Nets direkte remittering: DNB sender kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice med remitteringsavtale hos Nets, hvor de tilbyr løsning for regnskapsgodkjente betalinger via DNB's bankintegrasjon. Alle avtaler som angår Nets remittering, vil bli terminert av banken per 01.12.20. Dette betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke vil fungere etter denne dato på DNB bankkontoer.
 • Sparebank 1 Gruppen
  • For de med Sparebank 1 bankintegrasjon: Sparebank 1 Gruppen kommer til å fjerne punkt om ettergodkjenning i nettbank fra sine avtaler som angår bankintegrasjon med ERP-systemer. Dette er et parameter som nå utelukkende skal styres hos ERP. Når løsningen implementeres, vil alle bankkontoer i Go med utbetalingstjeneste Sparebank 1, bli satt opp med regnskapsgodkjente betalinger. Skal betalinger fortsatt ettergodkjennes i nettbank, må innstilling for dette settes i Go (mer informasjon om dette kommer før løsningen legges i produksjon).
  • For de som benytter Nets direkte remittering (korrigert melding fra Sparebank 1): Sparebank 1 skal ha sendt ut kundebrev til alle med Sparebank 1-konto i PowerOffice, hvor de tilbyr løsning for regnskapsgodkjente betalinger via Sparebank 1's bankintegrasjon. Alle avtaler som angår Nets remittering, vil bli terminert av banken per 01.12.20. Dette betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke vil fungere etter denne dato på Sparebank 1 bankkontoer.

All nødvendig informasjon vedrørende regnskapsgodkjente betalinger kommer når løsningen er klar for produksjonssetting i PowerOffice Go.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse