Quality

Datofilter kontra Periodefilter på Frister

Frister endrer opptreden alt etter hvilket filter som er satt verdier i.
Vi har to ulike filtre som kan oppleves som samme, men som viser Frister på to ulike måter. 

 

Datofilter

Her settes det en fradato og en tildato, eller kun en av delene. Frister som forfaller innenfor gitt datointervall vil opptre i visningen. Altså følger datofilter fristenes forfallsdato uavhengig av hvilket regnskapsår og regnskapsperiode fristen tilhører.

 

mceclip2.png

 

 

Periodefilter

Her filtrerer det på hvilken regnskapsperiode som ønskes sett nærmere på, kan også være flere regnskapsperioder.  Frister som tilhører regnskapsperioden som er angitt vil opptre i visningen. Altså følger periodefilteret fristenes tilhørighet til regnskapsperiode og år, uavhengig av forfallsdato på fristen. 

 

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse