Quality

Frister - visning Oversikt

 

Oversikt skal gi bruker en oversikt over gjenstående arbeid, fordelt på Oppdrag og Tjenesteområde.

Oppdragene presenteres i vertikal akse og tjenesteområdene i den horisontale aksen. Frister som forfaller i angitt datointervall presenteres i tabellen. 

Det kan ikke utføres arbeid fra denne oversikten. 


Datofilteret står automatisk til dagens dato, inkl frister 2 mnd bak i tid og 7 dager frem i tid. Altså viser den arbeidsbelastningen for kommende uke. 

 

mceclip4.png

 

Forklaring til Ikoner som benyttes

mceclip2.png Ikonet viser antall frister som gjenstår utført på aktuelt tjenesteområde. Ingen av fristene er forfalt.  

mceclip1.pngIkonet viser at alle frister tilhørende datofilteret er utført på det aktuelle tjenesteområde. 

mceclip3.png Ikonet viser at det er totalt 3 frister som ikke er utført i gitt datointervall, minst 1 av dem er forfalt. 

 

Er det frister som ikke er utført som forfalt for mer enn 2 mnd siden vil disse ikke bli inkludert, da må datafilteret omgjøres.

 

Linker

Alle ikonene i tabellen er linker. Linken fører bruker til en filtrert fristliste på Oppdrag og Tjenesteområde i angitt datointervall. Bruker ser da detaljene bak tallet som presenteres i tabellen.

 

Oppdragsnavnet er link til visningen Fremdrift, som viser oppdaget i aktuelt regnskapsår. Alle filtre som er satt i Oversikt tas med til Fremdrift, og må fjernes dersom Bruker ønsker å se hele regnskapsåret. 

 

 

Filtrering

Visningen har en egen filterboks hvor Bruker kan filtrere seg ned til en oversikt som er ønskelig. 

 

Dersom det er ønskelig å bare se de oppdrag som har frister som skal utføres i angitt datoperiode, hak ut for å filtrere bort de oppdrag hvor alt er utført:

mceclip5.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse