Quality

Planlegge nytt fristår for mange oppdrag samtidig

 

Det er mulig å foreta planlegging av et nytt år samlet for alle eller et utvalg av aktive oppdrag.

 

Dette gjøres fra oversiktsbildet over aktive oppdrag, via "Alternativer":

mceclip0.png

Følgende dialogboks kommer og en kan velge mellom inneværende og kommende regnskapsår. 

mceclip1.png

 

Dersom filtrering eller markering i listen ikke er foretatt, vil systemet planlegge på alle aktive oppdrag, også de med sluttdato. 
Er det satt filter eller foretatt markering i listen, kan "planlegg markerte oppdrag" velges, og planlegging foretas kun for de oppdrag som ligger i utvalget.

 

Sluttdato på aktive oppdrag

 

Dersom et eller flere aktive oppdrag har sluttdato, vil dialogboksen gi beskjed om dette, og frister vil bli oppdatert inntil siste regnskapsperiode før sluttdato.

mceclip2.png

 

Siste planleggingsår

 

Det er en egen alternativ kolonne som viser det siste regnskapsåret som er planlagt. 

 

mceclip3.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse