Regnskap

Direkteintegrasjon Pareto Bank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Pareto Bank er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Det er kun anledning til remittering på NOK-konti, kontakt banken direkte for betaling fra valutakonto. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for deres oppdaterte prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Pareto Bank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til post@paretobank.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Pareto Bank på post@paretobank.no eller telefon 24 02 81 20.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler. Ønskes ikke automatisk mottak av bankavstemmingsfiler, må dette spesifiseres i e-post ved innsendelse av skjema.

Merk: Banken krever ettergodkjenning i nettbedrift av betalinger som overføres til banken. Bakgrunn er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med banken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

 

Innstillinger i Go for remittering

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

Velg Pareto Bank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleID. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

 

mceclip0.png

 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse