Lønn

Betaling av skatter og avgifter / Utleggstrekk for 5. og 6. termin 2020 - Overgangsregel fra 1.11.2020

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.

For innbetaling av blant annet restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, tilleggsforskudd og renter og gebyrer, skal du bruke dette kontonummeret:

6345 06 24804

 

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Skatteetaten bekrefter at de gamle kontonumrene kan benyttes i en overgangsfase. Hvis du allerede
har betalt inn til skatteoppkrevers gamle kontonummer, trenger du ikke å foreta deg noe. Innbetalingen vil automatisk overføres til nytt kontonummer.
Go benytter kontonummer som er i tilbakemeldingen til lønnskjøringen, A03. Les mer om dette her.

 

Utleggstrekk skatt

Forslag om utleggstrekk i a-meldingen er lagt frem i statsbudsjettet.

Dagens løsning med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunale skatteoppkrever erstattes med én felles oppgjørsliste for alle utleggstrekk på skattekrav fra hver opplysningspliktig fra 1. november 2020. For mer informasjon les her.

 • Én felles oppgjørsliste per termin
  • Som opplysningspliktig vil du få tilsendt en forhåndsutfylt oppgjørsliste for 5. og 6. termin 2020.
  • Sendes til:
   Skatteetaten, skatteinnkreving
   Postboks 9200 Grønland,
   0134 Oslo
 • Én konto for betaling
  • Innbetaling foretas samlet til kontonummer 6345 06 24804

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse