Quality

Frister - visning Fremdrift

 

Fremdrift gir Bruker en statusoversikt over fristene på ett oppdrag på ett aktuelt regnskapsår. 
Oppdragets oppgaver presenteres i vertikal aksje og regnskapsperiodene i den horisontale aksen. 

Bruker kan utføre frister herfra på lik linje som i Fristlisten. 

 

mceclip0.png

 

Forklaring til ikoner som benyttes

Fristene presenteres med ikon som forteller noe om status på fristen. Ikonet forteller følgende:

mceclip3.png

Farge i hedding på Ikon viser noe om forfall på fristen og måned forteller i hvilken måned fristen forfaller:
Rød - Fristen er forfalt
Gul - Fristen forfaller snart
Blå - Fristen forfaller om minst 3 dager

Dato i Ikonet forteller noe om når fristen forfaller

 

Dersom en frist er satt med status "Fullført" eller "Kontrollert" fortelles med haker:

mceclip8.png Fullført

mceclip9.png Kontrollert

 

Dersom en frist er satt med status "På Vent" får ikonet et ventetegn påført nede i høyre hjørne:

mceclip7.png

 

Dersom en frist er satt med status "Pågår" får ikonet en sirkel med fyllfarge påført nede i høyre hjørnet:

mceclip6.png

 

Dersom en frist er satt med status "Ikke aktuell" får ikonet en gråtone og det påføres et kryss nede i høyre hjørnet:

mceclip11.png

Dersom en oppgave eller en frist er markert med høy viktighet vil dette bli markert med et Flagg foran oppgavenavnet:

mceclip13.png

 

 

Åpne en Regnskapsperiode

Vil en konsentrere seg om en gitt regnskapsperiode er det mulig å få en egen visning som bare viser fristene for angitt periode. Lengden på perioden bestemmes av bruker.

 

Legg inn ønsket periode i filteret for Periode, kan velge flere perioder, og systemet vil presentere den valgte periodens frister i egen visning:

mceclip12.png

 

 

Legg til en Engangsfrist

Det er mulig å legge til en Engangsfrist fra Fremdriftsvisningen. Denne vil kun komme i fristlister som vedrører det aktuelle året, og vil ikke være gjenstand for fremtidig planlegging.
Se nærmere beskrivelse  her

 

Skulle fristen være ønsket som en permanent ordning, kan en følge linken "Gå til oppdrag". Linken fører inn på steget Planlegging på det aktuelle oppdraget og kan etableres og vil inngå i fremtidige planlegginger på oppdraget. 

 

 

Filtrering

Det er en rekke filtreringer som kan foretas dersom ønskelig. Tabellen vil endre innhold alt etter hvilke filtre som aktiveres. Her viser vi noen eksempler:  

Se beskrivelse av forskjellen mellom Datofiltre og Periodefiltre her.

 

Kan vise bare de oppgaver som har frister:

mceclip1.png

Tabellen viser nå kun de oppgaver som det er etablert frister på, oppgaver uten frister legges skjult. 

 

 

Kan vise bare de oppgaver som har frister som er forfalt:

mceclip2.png

Tabellen viser nå kun de frister som er forfalt, og en kan ha fokus på disse når arbeidet skal utføres. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse