Quality

Engangsfrist - fra Fremdriftsvisningen

Det er mulig å etablere en frist som kun skal opptre en gang. Dette kan gjøres fra menypunktet Frister og visningen Fremdrift.

 

Engangsfrist kan etableres på oppgaver som allerede har frister eller på oppgaver som tidligere ikke har fått etablert frister. 

 

Etablere engangsfrist

Marker linjen til oppgaven hvor engangsfrist skal etableres. Trykk på "Legg til frist".
Ny dialogboks kommer frem hvor oppgavenavn og utførende er foreslått, dette kan endres. Er det ikke markert en linje i tabellen under vil feltene være blank. 

Legg inn regnskapsperiode, dato for utførelse og en kommentar.
Når trykker OK vil fristen legge seg i Frister, og varsel vil bli sendt til den som er satt som utfører. 

 

mceclip0.png

 

Engangsfristen vil legge seg inn på den valgte regnskapsperioden i Fremdrift og i arbeidslisten til den som skal utføre fristen. Videre behandling følger Frister forøvrig. 

 

Slette Engangsfrist

En engangsfrist opptrer kun i Frister, og ikke på oppdragsnivå. Den vil derfor ikke bli påvirket av ordinær planlegging fra oppdragsveilederen. Fristen kan derfor slettes fra Fristlisten og Fremdrift. Dette gjøres via "Delete" knapp inne på fristdialogen:

mceclip1.png

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse