Lønn

Ny a-melding fra 1.1.2021

Det er foreslått i statsbudsjettet at opplysningspliktig til neste år skal oppgi pensjonsinnretning og utleggstrekk i a-meldingen. Arbeids– og sosialdepartementet har også foreslått å ta inn nye opplysninger om arbeidsforhold.

 

Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av alle aktive arbeidsforhold.

Benytt rapporten «Arbeidsforhold» i Go for å få oversikten over arbeidsforholdene. I alle rapporter er det mulig å hente inn flere kolonner enn standardvisningen.

Er det ansatte som har registrert sluttdato og hvor sluttdato er rapportert inn til Altinn, så sett på haken for at «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert», slik at arbeidsforholdet ikke blir rapportert flere ganger med a-meldingen. Ansatte med haken for at «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert» kommer ikke med på neste lønnsutkast.

Er du usikker på om det er sendt inn a-melding etter at sluttdatoen er satt på, så hent ut A07 fra Altinn for å sjekke om sluttdato er registrert hos Altinn, før du setter på haken for «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert».

 

Endringer:

1.Pensjonsinnretning:

Arbeidsgivere i privat sektor skal fra og med januar 2021 oppgi hvem/hvilke pensjonsinnretninger de har avtale om pensjonssparing med i a-meldingen. Skatteetaten og NAV vil så dele inntekts- og arbeidsforholdsinformasjonen med pensjonsinnretningene. Arbeidsgivere vil etter hvert slippe egen rapportering av inntekts- og arbeidsforhold til pensjonsinnretningene, og pensjonsinnretningene får informasjonen om inntekts- og arbeidsforhold i en standardisert form. 

 

Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger:

mceclip0.png

Sjekk med din pensjonstilbyder om du fortsatt skal sende inn FNO rapport.

 

 

2.Endringer på arbeidsforholdet er:

  • Fra 2021 må du oppgi ansettelsesform for alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Ansettelsesform kan være fast eller midlertidig.
  • Årsak til sluttdato. Det skal settes årsak til sluttdato når du setter en sluttdato på et arbeidsforhold. Et arbeidsforhold avsluttes normalt ikke av seg selv, men ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp. Tilgjengelige valg til årsak til sluttdato er definert av Skatteetaten.

mceclip1.png

Alle aktive arbeidsforhold har automatisk fått ansettelsesform «fast».

Hent frem kolonnen for ansettelsesform i rapporten «arbeidsforhold», og sjekk om dette er riktig for dine aktive arbeidsforhold.

mceclip0.png

 

Sluttdato på arbeidsforhold krever at årsak spesifiseres. Gå inn på aktive arbeidsforhold som har sluttdato og sett årsak hvis de fremdeles skal rapporteres i a-meldingen:

mceclip1.png

 

 

Eksempel:

Ansatte pensjonerer seg. Årsak til sluttdato: "Arbeidstaker har selv sagt opp"

 

 

3.Utleggstrekk i a-meldingen:

Skatteoppkreverne blir en del av Skatteetaten fra 1. november 2020. Det betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet. I a-meldingen skal du gi opplysninger om hvor mye du har trukket i utleggstrekk på den enkelte inntektsmottaker. Du skal gi opplysninger om utleggstrekk i a-meldingen hver måned du har foretatt et trekk.
Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto må følge reglene som gjelder for oppgjør mv. for forskuddstrekk, og rapportere opplysningene om gjennomført utleggstrekk i a-meldingen.

 

 

Altinn melder om feil i forretningsregel:

Det er avdekket en feil i forretningsregelen som gjør at noen opplysningspliktige får feilutslag når de ikke skal ha det.

De har sendt a-melding for 2021-1 (eller en annen måned i 2021) med sluttdato og årsak til sluttdato på inntektsmottaker.

De oppdager så at inntektsmottaker ikke har sluttet, og sender ny a-melding (ikke erstatning, men ny) for 2021-1 hvor de har fjernet sluttdato og årsak til sluttdato.

De får feilmeldingen F297. I slike tilfeller kan opplysningspliktig se bort ifra feilmeldingen.

 

De jobber med å rette feilen og i løpet av uke 5 vil regelen ikke slå til i tilfellet beskrevet over.

https://www.altinndigital.no/produkter/altinn-api-for-datasystem/tjenesteoversikt/a-meldingen/nyheter/feilmelding-f297-det-mangler-opplysninger-om-arbeidsforholdet/

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse