Lønn

Ny a-melding fra 1.1.2021

Det er foreslått i statsbudsjettet at opplysningspliktig til neste år skal oppgi pensjonsinnretning og utleggstrekk i a-meldingen. Arbeids– og sosialdepartementet har også foreslått å ta inn nye opplysninger om arbeidsforhold.

 

Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av alle aktive arbeidsforhold.

Benytt rapporten «Arbeidsforhold» i Go for å få oversikten over arbeidsforholdene. I alle rapporter er det mulig å hente inn flere kolonner enn standardvisningen.

Er det ansatte som har registrert sluttdato og hvor sluttdato er rapportert inn til Altinn, så sett på haken for at «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert», slik at arbeidsforholdet ikke blir rapportert flere ganger med a-meldingen. Ansatte med haken for at «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert» ikke kommer med på neste lønnsutkast.

Er du usikker på om det er sendt inn a-melding etter at sluttdatoen er satt på, så hent ut A07 fra Altinn for å sjekke om sluttdato er registrert hos Altinn, før du setter på haken for «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert».

 

Endringene som er foreslått:

  1. Pensjonsinnretning:

Hvis det blir vedtatt, trer endringen i kraft fra 1.1.2021. Arbeidsgivere i privat sektor skal fra og med januar 2021 oppgi hvem/hvilke pensjonsinnretninger de har avtale om pensjonssparing med i a-meldingen. Skatteetaten og NAV vil så dele inntekts- og arbeidsforholdsinformasjonen med pensjonsinnretningene. Arbeidsgivere slipper egen rapportering av inntekts- og arbeidsforhold til pensjonsinnretningene, og pensjonsinnretningene får informasjonen om inntekts- og arbeidsforhold i en standardisert form.

  1. Endringer på arbeidsforholdet er:
  • Fra 2021 må du oppgi ansettelsesform for alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Ansettelsesform kan være fast eller midlertidig.
  • Årsak til sluttdato. Det skal settes årsak til sluttdato når du setter en sluttdato på et arbeidsforhold. Et arbeidsforhold avsluttes normalt ikke av seg selv, men ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp. Tilgjengelige valg til årsak til sluttdato er definert av Skatteetaten.
  1. Utleggstrekk i a-meldingen:

Skatteoppkreverne blir en del av Skatteetaten fra 1. november 2020. Det betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet. I a-meldingen skal du gi opplysninger om hvor mye du har trukket i utleggstrekk på den enkelte inntektsmottaker. Du skal gi opplysninger om utleggstrekk i a-meldingen hver måned du har foretatt et trekk.
Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto må følge reglene som gjelder for oppgjør mv. for forskuddstrekk, og rapportere opplysningene om gjennomført utleggstrekk i a-meldingen.

 

 

Feltene for å legge inn formasjonen på arbeidsforholdet (punkt 2) er nå tilgjengelig i denne versjonen av Go. Alle aktive arbeidsforhold har automatisk fått ansettelsesform «fast».

 

Hent frem kolonnen for ansettelsesform i rapporten «arbeidsforhold», og sjekk om dette er riktig for dine aktive arbeidsforhold.

mceclip0.png

 

Sluttdato på arbeidsforhold krever at årsak spesifiseres. Gå inn på aktive arbeidsforhold som har sluttdato og sett årsak hvis de fremdeles skal rapporteres i a-meldingen:

mceclip1.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse