Quality

Oppdragsavtalen mangler tittel under signaturer

 

For å kunne få tittel under signaturfeltene må følgende plasser være utfylt:

 

Signaturansvarlig for Regnskapsførerforetaket:

Under Innstillinger - Quality - Quality Innstillinger

På fanen Generelt legges navn på den som skal signere avtalen , og dens tittel. Dette vil da bli flettet inn på Oppdragsavtalens siste side. 

mceclip0.png

 

Signeringsansvarlig for Kunden:

Under Quality - Oppdrag - inne på oppdraget - steg Kartlegging - Seksjon Kundetiltak

Den personen som legges inn som Fullmektig er den som skal signere på vegne av kunden.

Her kan det velges mellom Kontaktpersoner på Kundekortet. Tittel på kontaktpersonen som velges kommer med på oppdragsavtalens siste side,


mceclip2.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse