Timeføring

Kobling aktivitet og timeart

Meny > innstillinger > aktiviteter

 

Det er mulig å koble timearter til aktiviteter. Dette vil avgjøre hvilken timeart som foreslås når man registrerer tid med den aktiviteten. Det er også mulig å låse denne koblingen. En lås innbærer da at timearten valg på aktivitet alltid vil bli satt ved registrering av tid med den aktiviteten, og at den som registerer tid ikke kan overstyre dette.

 

Standard oppsett

mceclip0.png

Som standard leveres alle aktiviteter satt opp slik at timeart fra ansatt foreslås når det registreres timer med aktiviteten.  Denne innstillingen innebærer at en ansatt som eksempelvis har "ordinær tid" som sin standard timeart på ansattekortet, vil få "ordinær tid" foreslått som timeart ved timeføring på aktiviteten. En ansatt med "timelønn" som standard timeart vil få foreslått "timelønn" ved timeføring på aktiviteten, og så videre. Denne innstillingen dekker normalt de fleste bruksområder.

 

Endring fra standard oppsett

Det kan være ulike tilfeller hvor det er ønskelig at en aktivitet foreslår en bestemt timeart, eller at en aktivitet låses til en timeart og alltid medfører en bestemt timeart ved bruk av aktiviteten. Generelt kan dette være ved behov for bestemte koblinger mellom aktiviteten og fleksitidoppsett eller lønnsarter - da via timearten. Dette kan være relevant for en del fraværsaktiviteter.

 

Et eksempel kan være fraværsaktiviteten "Ferie" i en bedrift hvor ansatte har timelønn. Litt avhengig av rutinene for håndtering av ferieavvikling og feriepengeutbetaling, kan det være ønskelig at aktiviteten "Ferie" alltid medfører at timearten "ordinær tid" blir benyttet. En slik kobling vil forhindre at en ansatt med standard timeart "timelønn", fører aktiviteten "Ferie" og da får timelønn for ferien.

Ved å sette timeart på aktiviteten "Ferie" låst til "ordinær tid", kan man oppnå riktig håndtering i dette eksempelet.

mceclip3.png

For ansatte som fører timer, vil da timeart være låst uten mulighet for overstyring i timelisten når aktiviteten "Ferie" registreres:

mceclip4.png

 

Mobilapp og integrasjoner

Dersom aktiviteter og timarter låses sammen, vil dette påvirke timeføring fra mobilappen. En lås vil medføre at kombinasjonen av aktivitet og timeart som er registrert i mobilappen, vil bli overstyrt til den låste/tillatte timearten når timene kommer inn til Go.

Dersom timeføring skjer i et eksternt system som overfører timene til Go via en API integrasjon, kan det være greit å avklare låst oppsett med avsendersystemet, slik at det kan håndteres via integrasjonen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse