Generelt

: Ny a-melding versjon 2.2 fra 1.1.2021

 

 

Fra 1.1.2021 skal all lønn og arbeidsforhold rapporteres inn til a-meldingen med versjon 2.2.

Versjon 2.2 blir tilgjengelig ved nyttår 2020/2021 i Altinn ,og skal benyttes for å levere a-meldinger som gjelder f.o.m. 2021-01. Versjon 2.1 kan brukes til å levere a-meldinger som gjelder for 2015 til og med 2020.

 

Det er i Go bygget støtte for versjon 2.2.

Go rapporterer inn versjon 2.2 på alle a-meldinger som sendes inn etter nyttår. A-meldinger som sendes inn før nyttår, men som gjelder for 2021 eller senere rapporteres også inn med versjon 2.2.

Etter nyttår vil Go benytte versjon 2.2 på alle a-meldinger. Rapportertes det inn på perioder før 2021 inkluderes ikke de nye feltene som ikke skal rapporteres inn i perioder før 2021. Les mer om dette her.

 
 
Feilmelding ved innsending av lønn for 2021:
Kjører du lønn, eller sender inn arbeidsforhold, i dag for 2021, kommer følgende feilmelding:
mceclip1.png
 
Lønnen blir avvist.
Trykk godkjenn på nytt når Altinn har åpnet for innsending av lønn 2021med versjon 2.2.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse