Regnskap

Divisjonsnavn og divisjonsnummer i bankkontoinnstillingene er blank på DNB-konto

Den 17.12.20 ble divisjonsnummer og divisjonsnavn på bankkontoer med utbetalingstjeneste DNB, flyttet fra innstillinger for bankautorisasjoner til innstillinger for bankkonto. I DNB var divisjonsnummer/navn tidligere knyttet til bruker, men ble for en tid tilbake endret og er nå knyttet til bankkonto. Derfor er denne knytningen også nå blitt endret i PowerOffice Go.

På bankkontoer, der alle tilknyttede bankautorisasjoner hadde likt divisjonsnummer og divisjonsnavn, har PowerOffice flyttet disse verdiene over til bankkontoinnstillingene. I de tilfellene der divisjonsnummer og divisjonsnavn var ulikt, er verdiene i disse feltene satt blank. I slike tilfeller vil det fortsatt være mulig å autorisere betalinger, hvor divisjonsnummer og divisjonsnavn lekevel hentes fra bankautorisasjonen (ikke synlig for bruker), men det anbefales at gjeldende divisjonsnummer og divisjonsnavn legges inn i bankkontoinnstillingene. Gjeldende divisjonsnummer og divisjonsnavn vil finnes i nettbanken.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse