Lønn

Varsel på Skattekort

1. Får følgende feilmelding ved innlesning av skattekort: "Manglende fradragskode på skattefradrag. Manglende skattekort type"

mceclip0.png

Årsak: Den ansatte er arkivert. Det er ikke mulig å lese inn skattekort på arkiverte ansatte.

Løsning: 

mceclip1.png

Reaktiver den ansatte slik at den ansatte igjen er i listen over ansatte.

Last inn skattekort på nytt.

 

2. Skal kjøre lønn til en som er pensjonist, men får ikke til annet enn 50% skatt. Må han bestille nytt skattekort eller klarer vi å bruke samme som for pensjon?

Skattekort med trekkode "pensjon":

mceclip0.png

Legger du inn lønnsinntekt på en ansatt med denne typen skattekort vil det komme opp ett oransje varsel med tekst:

 «Mangler fradragskode for lønn fra primær arbeidsgiver på sitt skattekort.»

Løsning:

Den ansatte må inn på skatteetaten.no og legge informasjon om forventet lønnsinntekt for å få beregnet nytt skattekort. Når dette er gjort kan nytt skattekort hentes ned.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse