Ferie og Fravær

Ferie og Fravær Rollestyring

 

Rollestyring Ferie og Fravær

Meny > Brukere > Roller

 

Brukeren som skal  registrere Ferie og Fravær må være ansatt.

Brukere som er satt som Administrator på klienten trenger ikke å være ansatt for å administrere innstillinger i ferie og fravær.

Rolleoppsettet består av 3 kategorier som kan kombineres:

  • Administrer
  • Mine ansatte
  • Alle ansatte

 

Rollen "Administrer": 

 

mceclip3.png

 

Ved denne tilgangen kan bruker se, behandle og registrere forespørsler for seg selv.

Typisk bruker med denne rollestyringen er en ansatt.

Med denne rolletilgangen vil "Min oversikt" og Firmaoversikt" være tilgjengelig.

Det er ikke mulig å se informasjon om andre ansattes fravær i firmaoversikten. Brukeren kan heller ikke godkjenne eller redigere andre ansattes forespørsler.

 

Rollen "Mine ansatte":

 

mceclip4.png

 

Brukeren kan bare se fraværet til seg selv og sine ansatte som den er satt som leder for.

Brukeren kan ikke registrere eller behandle forespørsler som gjelder eget fravær.

Typisk bruker for denne rollen er en Leder som bare skal ha innsynsrett i Ferie og Fravær.

Med denne rolletilgangen vil "Min oversikt", "Firmaoversikt" og "Mine ansatte" være tilgjengelig.

Under firmaoversikten og mine ansatte vil bruker bare ha mulighet til å se fraværet til sine ansatte, men kan ikke redigere, endre eller godkjenne fravær.

 

Rollen "Alle ansatte":

 

mceclip5.png

 

Brukeren kan bare se sitt fravær og alle ansattes fravær

Typisk bruker er en Administrator som bare skal ha innsynsrett.

Med denne rolletilgangen vil "Min oversikt", "Firmaoversikt" og "Mine ansatte" være tilgjengelig.

Under firmaoversikten og mine ansatte vil alle ansatte være synlig, men bruker kan ikke redigere, endre eller behandle fravær. Brukeren kan heller ikke behandle eller opprette egne forespørsler.

 

Kombinasjonen "Administrer og "Mine ansatte":

 

mceclip0.png

 

Brukeren har tilgang til "Min oversikt", "Firmaoversikt" og "Mine ansatte".

Med denne kombinasjonen vil brukeren kunne se, behandle og registrere forespørsler for både sitt eget fravær og også fraværet til sine ansatte.

 

 

Kombinasjonen "Administrer" og "Alle Ansatte"

 

mceclip1.png

Brukeren har tilgang til "Min oversikt", "Firmaoversikt" og "Mine ansatte"

Med denne kombinasjonen kan brukeren se, behandle og registrere forespørsler både for seg selv, men også for alle ansatte i bedriften. 

 

Kombinasjon av "Administrer", "Mine ansatte" og "Alle ansatte"

 

mceclip2.png

 

En systemadministrator vil ha denne tilgangen.

Denne rollen gir full tilgang til ferie og fravær. Brukeren kan se, redigere og behandle forespørsler fra seg selv og alle ansatte i bedriften. Med denne rolletilgangen vil man ha tilgang til "Min oversikt", "Firmaoversikt" og "Mine ansatte"

 

Rollen "Lesetilgang"

 

mceclip3.png

 

Med denne rolletilgangen har brukeren tilgang til "Min oversikt" og "Firmaoversikt"

Dette er kun en lesetilgang, så det vil ikke være mulig å legge inn registreringer for seg selv eller noen andre ansatte.

I firmaoversikten kan denne brukere kun se at de ansatte har fraværsregistreringer, men ikke se hva fraværet gjelder eller behandle disse.

 

Ingen tilgang

 

mceclip4.png

Med denne rolletilgangen har brukeren ingen tilgang. Menypunktet "Ferie og fravær" vil ikke være synlig under Systemmenyen "Time"

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse