Lønn

Lønnsart for pendlere

Dersom vilkårene for å være skattemessig pendler er oppfylt, kan arbeidsgiver dekke visse pendlerutgifter skatte-, trekk- og avgiftsfritt. Dette gjelder merutgifter til kost og losji på arbeidsstedet og besøksreiser til hjemmet.

I Go har vi laget flere behandlingsmåter som kan benyttes ved oppbygging av lønnsarter for å få riktig rapportering i a-meldingen:

  • Reise m/persontype
  • Reise m/persontype og antall
  • Reise m/persontype, antall og fast sats
  • Reise m/antall reiser
  • Besøksreiser til hjemmet for pendler

 

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Dette er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder. 

 

Lønnsarten for bolig - pendler settes opp i Go på følgende måte:

mceclip0.png

Lønnsarten gir følgende tilleggsinformasjon når den benyttes i lønnskjøring:

mceclip4.png

Legg inn riktig persontype, norsk eller utenlandsk pendler. Antall rapporteres som "antall døgn", og beløpet legges inn med totalbeløp.

 

Spesifisering iht veiledningen til a-meldingen:

mceclip1.png

 

 

Besøksreiser til hjemmet for pendlere:

mceclip1.png

Lønnsarten gir følgende tilleggsinformasjon når den benyttes i lønnskjøring:

mceclip3.png

Persontype skal kun fylles ut hvis det er en utenlandsk arbeidstaker. Antall rapporteres som "antall reiser", og beløpet legges inn med totalbeløp.

 

Anbefaler kontroll mot Skatteetatens veiledning til a-meldingen ved oppbygging av lønnsart.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse