Ferie og Fravær

Ferie og Fravær Godkjenning

 

I GO kan det settes opp at ferie og fravær må godkjennes av en leder.

Innstillingene kan gjøres via ansattkortet eller globalt via Timeinnstillinger.

En leder kan godkjenne ansattes fraværsregistreringer, når denne er satt som leder på ansattkortet eller som avdelingsleder på avdelingen.

 

På ansattkortet: Meny > Kontakter > Ansatte

mceclip0.png

 

På avdelingen: Meny < Innstillinger > Avdelinger under Firmainnstillinger

mceclip1.png

 

NB! Leder som er satt på ansattkortet vil alltid overstyre en leder som er satt på avdeling.

 

En leder må ha rollen "Administrer" og "Mine ansatte" for å kunne ha oversikt og få godkjenningsforespørsler fra sine ansatte.

 

Når en ansatt sender en godkjenningsforespørsel til sin leder vil vedkommende få et varsel om dette i GO. Varselet vil vises i varslingssenteret øverst til høyre. 

 

mceclip1.png

 

Ved å trykke på den blå linken kan denne søknaden godkjennes umiddelbart uten å være innom ferie og fraværs oversikten. Det kommer frem en boks hvor den ansattes søknad vises. Den kan så gjennomgås og enten godkjennes eller avvises. Ved en eventuell avvisning går forespørselen tilbake til den ansatte, enten for redigering eller sletting

 

mceclip4.png

 

Velger leder å avvise forespørselen går den da tilbake til den ansatte, og årsak til avvisning må fylles ut.

 

mceclip6.png

 

 

Ved retur av en forespørsel vil ansatte få varsling om dette i GO.

 

mceclip7.png

 

Den ansatte kan da enten redigere fraværet og sende den på nytt til godkjenning, 

eller slette hele forespørselen hvis den etter avvisning ikke er aktuell lenger.

 

mceclip8.png

 

Øverst til høyre i Redigeringsboksen ligger det en historikk-knapp som viser hele historikken med kommentarer.

 

mceclip9.png

 

Ved godkjenning av forespørsel vil det komme varsel i varslingssenteret til den ansatte. Forespørselen er ikke lenger redigerbar.

 

Det er også mulig å finne ubehandlede søknader om fravær i "Firmaoversikten" under ferie og fravær.

Ved å klikke på den blå teksten "xx ubehandlet søknad(er)" vil du komme rett til de søknadene som ikke er blitt behandlet ennå. 

 

mceclip1.png

 

Fra denne oversikten kan du så klikke deg direkte inn og behandle alle søknader som ligger der. Du vil også se at i filteret helt til høyre i oversikten er "Avventer godkjenning" satt automatisk.

 

mceclip2.png

 

mceclip4.png

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse