Ferie og Fravær

Ferie og Fravær Innstillinger

 

NB! Det er viktig før oppstart av Ferie og fravær at det sjekkes opp at fraværstypene i GO er satt riktig. Det vil si at fraværstypene som settes på aktivitetene "Syk med egenmelding" og "Syk med sykemelding" spesielt, må være riktig.

Nedenfor vises de anbefalte fraværstypene som bør være satt på aktivitetene i GO for at Ferie og fravær skal fungere optimalt:

 

mceclip0.png

 

 

Innstillinger for Ferie og Fravær kan gjøres på følgende menyer i Poweroffice GO:

  • Timeinnstillinger
  • Aktiviteter
  • Ansattkort

Timeinnstillinger

Meny > Innstillinger > Time > Timeinnstillinger

 

Innstillinger Egenmeldt sykefravær

Under "Timeinnstillinger" er det satt opp som standard at det ikke er hake for IA-regler, da gjelder følgende: Inntil 12 dager siste 12 mnd, maks 3 sammenhengende dager i inntil 4 tilfeller

Når haken settes på for IA regler, gjelde følgende: Inntil 24 dager siste 12 mnd, maks 8 dager sammenhengende i inntil 24 tilfeller.

NB! For nærmere regler angående dette bør dere sjekke NAV sine nettsider.

 

Innstillinger Feriedager

Som standard ligger det inne 25 feriedager og 6 dager ekstra for de over 60 år. Dette er Ferielovens formulering hvor den ansatte har krav på ordinært 25 feriedager og 6 feriedager ved fylte 60 år. Det vil si at dette kan tilsvare i forhold til lønnsinnstillinger 6 dages uke, 4 uker + 1 dag. For andre måter å telle feriedager på, så må dette endres under Innstillinger for å tilpasse antall dager.

Hvor mange dager de ansatte skal avvikle i ferieåret må bedriften selv ha kontroll på. Systemet tar ikke hensyn til tariff eller andre avtaler som en bedrift kan falle inn under.

Antall dager kan overstyres manuelt.

 

mceclip0.png

 

Aktiviteter:

Meny > Innstillinger > Time > Aktiviteter

 

Som standard er aktivitetene som omhandler ferie og fravær satt til at de trenger godkjenning av en leder. Unntaket er aktiviteten Helse/tannlege hvor denne ikke trenger godkjenning.

Dette kan overstyres inne på den enkelte aktivitet ved at haken eventuelt fjernes på de aktivitetene der det ikke kreves godkjenning av en leder.

Skal den ansatte godkjenne alle typer fravær selv. Kan dette  gjøres på Ansattekortet

 

 

mceclip2.png

 

 

Ansattkort:

Meny > Kontakter > Ansatte

Inne på ansattkortet vil det være et eget menypunkt for Ferie og Fravær.

Her kan det gjøres innstillinger på feriedager og om leder skal godkjenne fraværet.

Som standard må alle registreringer godkjennes av en leder og det vil ikke være huket av for "Godkjenner eget fravær" under innstillingene. 

Skal den ansatte godkjenne eget fravær må det settes en hake ved dette alternativet.

 

mceclip0.png

 

I ansattkortet kan det også defineres hvor mange feriedager og tillegg feriedager over 60 år som bedriften har avtalefestet.  Feriedager som ligger på ansattkortet er arvet fra innstillinger som ligger globalt under Timeinnstillinger > Ferie og fravær. Denne kan overstyres slik at det kan legges inn spesifikke feriedager for hver enkelt ansatt. Her kan det ved årsskifte legges inn manuelt hvis en ansatt har overført feriedager fra fjoråret. Disse må da legges inn i tillegg til feriedager ansatte har i inneværende ferieår.

 

mceclip1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse