Regnskap

Valutajustering av valutakonto

I Go er det implementert valideringsregler som gjør at det ikke er mulig å postere NOK direkte inn på en valutakonto for å justere verdien av bokført valutabeløp. Justeringen må gjøres ved bruk av valutabeløp og kurs.

Eksempel 1

Per 31.12.xx er det på HB-konto bank bokført 1 mill USD som utgjør 11,5 mill NOK.

På årsoppgaven fra bank er verdien av 1 mill USD = 10 mill NOK.

Det kan da lages et bilag med dato 31.12.xx, hvor det tilbakeføres 1 mill USD til kurs 11,5 (som gir 11,5 mill NOK), hvor det så føres inn igjen 1 mill USD til kurs 10 (som gir 10 mill NOK). Differansen (1,5 mill NOK) føres på disagiokonto (eller omvendt om differansen går andre veien).

Bilagsf_ring_valutajustering_eks1.png

I Go ligger grenseverdier på valutakurser som slår inn hvis avviket fra dagens kurs blir for stor. Det kan derfor være nødvendig å bruke et kunstig valutabeløp i forbindelse med justeringen for at ikke avviket i valutakursen blir for stor.

Eksempel 2

Per 31.12.20 er det på HB-konto bank bokført 100,- USD som utgjør 20 000,- NOK.

På årsoppgaven fra bank er verdien av 100,- USD = 1000,- NOK.

Hvis justeringen skal gjøres basert på opprinnelig bokført valutabeløp, vil konteringslinje for tilbakeføring måtte føres med en kurs på 200. Kursavviket fra dagskursen vil være så stort at valideringsreglene vil slå inn. Valutabeløpet som benyttes for valutausteringen må derfor økes for å få ned avviket i kursen. Det kan da lages et bilag med dato 31.12.xx, hvor det tilbakeføres eksempelvis 1000 USD til kurs 20 (som gir 20 000,- NOK), hvor det så føres inn igjen 1000 USD til kurs 1 (som gir 1000,- NOK). Differansen (19 000,- NOK) føres på disagiokonto (eller omvendt om differansen går andre veien). Saldo i valuta per 31.12.xx vil fortsatt være den samme.

Bilagsf_ring_valutajustering_eks2.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse