Ferie og Fravær

Ferie og Fravær Oversikt

 

I modulen for ferie og fravær er det lagt opp til 3 ulike visninger som gir informasjon og oversikt over ferie og fravær

Disse tre oversikten er:

  • Min oversikt
  • Firmaoversikt
  • Mine ansatte

 

mceclip1.png

 

Min oversikt:

Denne oversikten viser all ferie og fravær på den brukeren som er innlogget.

Det er et eget dashboard med widgeter som gir en enkel oversikt over egen ferie og fravær. Saldo vil vises på alle fraværsaktiviteter som det er lagt inn registrering på.

Vær oppmerksom på at "Sykt-barn" widgeten ikke vil være synlig i dashboardet hvis det ikke er registrert noe fravær på denne aktiviteten.

Widget for avspasering vil bare være synlig i denne oversikten hvis det i ansattkortet under Normaltid er satt "Ja" for at denne skal vises i timelisten. Settes denne til "Nei", så vil widget for avspasering ikke være synlig i "Min oversikt"

 

mceclip0.png

 

I denne oversikten er det også en listevisning som gir oversikt over de forespørsler som er lagt inn og sendt til godkjenning. Denne listevisningen og widgetene oppdaterer seg automatisk etter hvert som forespørsler endrer status og nye forespørsler blir sendt inn.

 

mceclip0.png

 

Firmaoversikt:

Denne oversikten viser status for alle ansatte i bedriften. Her styres det som kan ses ut i fra avdeling og rolletilgang.

 

mceclip3.png

 

En administrator vil ha oversikt over alle ansatte i firmaoversikten. Ved å holde musepekeren over aktuelt fravær vil du kunne se hva fraværet gjelder. De ulike fargekodene vil også kunne si noe om type fravær.

Blått: Ferie

mceclip8.png

Lyseblått: Avspasering

mceclip7.png

Rødt: Sykefravær

mceclip6.png

Gult: Permisjon

mceclip4.png

Grå felter betyr at du enten ikke har tilgang til å se fraværet eller at denne ligger som et pågående sykefravær.

Grå felter med en farget prikk i viser type fravær, samt at denne ligger til godkjenning hos leder.

mceclip2.png

Grå felter med farget prikk og gul ramme rundt viser fravær som er opphevet

mceclip9.png

Grå felter med farget prikk og rød ramme rundt viser fravær som er avvist.

mceclip1.png

 

Det er mulig å filtrere rapporten etter hvilke statuser fraværet har. 

 

mceclip0.png

 

Det er også en filtreringsknapp øverst til høyre i oversikten hvor det er flere muligheter for å filtrere rapporten for å lettere se det man ønsker.

 

 

mceclip0.png

I fra firmaoversikten kan en leder behandle og godkjenne fraværsforespørsler fra sine ansatte.

Hvis det ligger forespørsler som trenger godkjenning fra ansatte så vil det komme en blå tekst ved siden av datofilteret.

F.eks du har "6 ubehandlede søknader"

 

mceclip1.png

 

Klikkes det på den blå linken, så vil listen filtrere oversikten seg slik at bare ubehandlede søknader vises. Leder kan da trykke seg inn på forespørslene og behandle dem

 

mceclip2.png

 

I denne firmaoversikten kan man enkelt navigere seg rundt ved hjelp av hurtigtaster. Hold inne Ctrl i 3 sekunder og alle hurtigtaster vil vises i skjermbildet.

Ved hjelp av hurtigtast Shift + pil høyre, venstre, opp og ned så er det enkelt å gå frem og tilbake i tid, samt zoome inn og ut på detaljer.

 

Leder kan se dashboard til sine ansatte

I firmaoversikten og i "Mine ansatte" kan leder gå inn og se dashboardet til sine ansatte. Dette kan gjøres ved å klikke på navnet i oversikten eller listen (navnet står med blå tekst som betyr at dette er en link).

 

mceclip3.png

Ved å klikke på navnet vil da dashboardet med saldoer og søknader bli synlig. På denne måten kan leder få oversikt over brukte og gjenværende fraværsregistreringer på ansatte som han har lederansvar for.

 

mceclip4.png

 

 

Mine Ansatte

Denne oversikten vil bruker kun se hvis det er gitt tilgang under roller. Dette er en oversikt ment for ledere i en bedrift, slik at de kan se samlet fravær for sine ansatte.

Dette er en listevisning av all ferie og fravær som ligger inn på hver enkelt ansatt som en leder kan se hvis han/hun er satt som leder i ansattkortet. I fra denne listevisningen kan leder også behandle søknader som er kommet inn.

 

mceclip0.png

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse