Lønn

Brev om feil eller mangelfull rapportering i a-meldingen fra Skatteetaten

Skatteetaten sender i disse dager ut kontrolloppgaver til opplysningspliktige som kan ha rapportert noe feil eller mangelfullt i a-meldingen. I brevet fra Skatteetaten er det et vedlegg med oversikt over hvilke inntektsmottaker(e) det gjelder, samt periode og andre detaljer.

Er det rapportert feil skal det korrigeres på perioden feilen er oppstått. Frist for å korrigere er 14 dager fra mottak av brev.

De som mottar brev, har trolig rapportert feil antall eller beløp i a-melding 2022 på trekkfri utgiftsgodtgjørelse eller ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser. Hovedbudskapet i brevet er:

  • Oppgi riktig antall døgn/dager/reiser/km for inntektsmottaker for 2022.
    • Rapportering av «antall» i a-melding danner grunnlag for overskuddsberegning av trekkfri utgiftsgodtgjørelse i inntektsmottakers skattemelding.
  • Beløp som overstiger forskuddssats for 2022 må splittes i trekkfri- og trekkpliktig del.

 

Korrigering av lønn i Go:

Opprett lønnskjøringstype "korreksjon". Denne lønnskjøringstypen rapporterer ikke inn arbeidsforhold på de ansatte. Det er kun inntektsopplysninger som er registrert i lønnskjøringen som rapporteres inn med a-meldingen i denne typen lønnskjøring.

 

mceclip0.png

 

Velg riktig "betalingsdato" iht når feilen er oppstått.

 

Eksempel:

Brev fra Skatteetaten om at det er innrapportert feil på oktober 2020 i beløp på nattillegg på en ansatt.
Sjekk antall døgn på reiseregningen og kontroller antall * sats = riktig beløp. ( eks: 7 døgn a kr 435 = 3.045,-) 
Er beløpet riktig, men antall døgn er feil, så må det korrigeres.
 
Dette korrigeres ved å opprette en "korreksjonslønn" på de månedene det er feil. Legg inn lønnslinje med antall døgn lik antallet som skal økes eller reduseres, og beløp 0,- :

mceclip0.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse