Lønn

Kontrolloppgaver fra Skatteetaten

Skatteetaten sender i disse dager ut kontrolloppgaver til opplysningspliktige som kan ha rapportert noe feil eller mangelfullt i a-meldingen. I brevet fra Skatteetaten er det et vedlegg med oversikt over hvilke inntektsmottaker(e) det gjelder, samt periode og andre detaljer.

Er det rapportert feil skal det korrigeres på perioden feilen er oppstått.

 

Skatteetaten har så langt sendt ut brev som gjelder feil/mangler de har funnet ved innrapportering av:

  • Ulegitimert nattillegg
  • Negativ lønn
  • Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser (trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50), kost på reise med overnatting på hotell (sats 589), kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200), over 12 timer sats 400), overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91))

 

Korrigering av lønn i Go:

Opprett lønnskjøringstype "korreksjon".

(Denne lønnskjøringstypen rapporterer ikke inn arbeidsforhold på de ansatte. Det er kun inntektsopplysninger som er registrert i lønnskjøringen som rapporteres inn med a-meldingen i denne typen lønnskjøring.)

 

mceclip0.png

 

Velg riktig "betalingsdato" iht når feilen er oppstått.

 

Input til lønnskjøringen som innrapporteringer fra Go til Altinn kommer fra:

  • Reiseregning generert i appen. Godkjent reiseregning genererer innberetningspliktige beløp som tas med over lønn. Da skal forholdet mellom trekkfritt og trekkpliktig del være ferdig beregnet i lønnsutkastet.
  • Lønnsartene legges manuelt inn direkte i lønnskjøringen. Da må andel av beløpet som skal være trekkfritt og trekkpliktig manuelt beregnes og legges inn på riktige lønnsarter.

 

Eksempel:

Brev fra Skatteetaten om at det er innrapportert feil på oktober 2020 i beløp på nattillegg på en ansatt.
Sjekk antall døgn på reiseregningen og kontroller antall * sats = riktig beløp. ( eks: 7 døgn a kr 435 = 3.045,-) 
Er beløpet riktig, men antall døgn er feil, så må det korrigeres.
 
Dette korrigeres ved å opprette en "korreksjonslønn" på de månedene det er feil. Legg inn lønnslinje med antall døgn lik antallet som skal økes eller reduseres, og beløp 0,- :

mceclip0.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse