API

Overordnet beskrivelse

SmartDok har utviklet en integrasjonsløsning som raskt og enkelt kan overføre lønnsgrunnlag, timer, maskintimer og vareforbruk fra SmartDok til PowerOffice Go. Integrasjonen henter også prosjekt og timeføringsaktiviteter fra Go til Smartdok, slik at du slipper å opprette disse i to systemer.

Integrasjonen gir mulighet for en nøyaktig oversikt over løpende kostnader på prosjekter. Ved overføringa av timer kreves det at Timemodulen i Go er aktivert, men merk at modulen ikke teller med forbruk på timer som overføres fra SmartDok, så det er bare selve modulen og funksjonaliteten i Go det må abonneres på. 

Timer overført til timemodulen vil være direkte integrert med lønn og funksjon i Go for kostnadsføring av timer. Andre typer tillegg er integrert direkte med lønnsmodulen i Go.

Med integrasjonen kan man velge om fakturagrunnlaget skal håndteres i SmartDok, eller om fakturaforslag i Go skal benyttes. I begge tilfeller vil selve faktureringen skje fra Go.

 

Integrasjoner-PowerOffice-Go-1200x354.png

 

Dette henter integrasjonen fra Go til SmartDok:

  • Prosjekter
  • Delprosjekter (kalles underprosjekt i SmartDok)
  • Aktiviteter for timeføring

Dette sendes fra SmartDok til Go:

  • Timeregistreringer for ansatte
  • Tillegg, enhetstillegg og diett
  • Maskintimer
  • Vareforbruk 
  • Rodeliste
  • Fakturagrunnlag (valgfritt).

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse