Regnskap

Forklaringer for "neste handling" og "status" på purringer og inkassovarsler

Neste handling kan være:

 • Vent - Systemet venter på at forrige handling skal løpe ut før neste handling er klar. Dette kan eksempelvis være en utsendt purring som enda ikke er forfalt. 
 • Purring - Systemet er klar for å kunne sende ut en purring.
 • Inkassovarsel - Systemet gjør seg klar til å kunne sende ut et inkassovarsel.
 • Ingen - Systemet vil ikke komme til å foreta seg noe med denne fakturaen. Videre oppfølging må gjøres manuelt.

 

Status kan være:

 • Pågår - Systemet jobber med en angitt handling.
 • Feilet - Prosesseringen av en påbegynt handling har feilet. Dette oppstår som oftest når noe skal sendes på e-post der enten e-post mangler eller er feil på kundekortet.
 • Forfaller i dag - Faktura har forfallsdato i dag.
 • Forfalt - Faktura har forfalt til betaling.
 • Påminnelse - Automatisk påminnelse er sendt til kunde.
 • Purring - Purring er sendt til kunde
 • Inkassovarsel - Inkassovarsel er sendt til kunde.
 • Inkasso avvist - Inkassosak avvist fra inkasso fagsystem (krever inkasso-integrasjon).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse