Faktura

Diverse feilmeldinger ved utsendelse av eFaktura

Hva betyr "Kunne ikke levere faktura som efaktura"?

Feilmeldingen betyr - Hvis mot formodning mottakeren (kunden) har skrudd av eFaktura så har vi potensielt ett døgn til vi fanger det opp, men etter det skal det ikke gå eFaktura lengre.

mceclip0.png

Hva betyr "Kunne ikke registrere klient som efaktura utsteder"? 

Du får denne feilmeldingen - i dette eksemplet så var det kommet en feilmelding/kode fra Nets som var "Invalid CustomerReferencePosition. Must be on the format KID[one or two digits - one or two digits] last digit group must be greater than the first".

Den sier at det er feil med kid oppsett på klient og på dette eksemplet lå det bare ett siffer i kundenummer feltet.

mceclip0.png

 

Hva betyr "Ugyldig efaktura referanse"?

Hvis en person skal betale en e-faktura i nettbanken og får meldingen om «ugyldig e-faktura referanse» så kan det indikere at banken ikke kan se at den som har sendt faktura har aktivert e-faktura. Hvis dette nylig er gjort på klient, kan det ta et par dager før dette blir oppdatert i banken. Vanligvis vil dette rette seg etter en dag eller to.

 

Jeg fakturerer på vegne av en barnehage, men faktura går til feil forelder?

Det kan ha med at mor eller far tidligere har hatt e-faktura avtale på det samme kunde nr, da husker GO dette. Da må han/hun avslutte avtalen i nettbanken og så må mor eller far legge inn neste faktura manuelt i sin nettbank og aktivere e-faktura. Hvis de har 1.0 så ser den på hvem som betaler første faktura og aktiverer i nettbank.

 

Jeg får et varsel om "Unmatched efaktura recievers" , hva betyr det?

Hvis kundenummer ikke er opprettet i Go og/eller det mangler nødvendig informasjon på kundekortet, vil Go gi brukeren som aktiverer eFaktura på klienten, en link til en liste i varslingssenteret med oversikt over alle aktive eFaktura 1.0 kunder som ikke har fått oppdatert faktura leveringsmåte på klienten.

mceclip2.png

 

Ved fakturering efaktura, så får jeg feilmelding "invoice number is duplicate", hva betyr det?

Denne feilmeldingen har tidligere indikert at tidligere regnskapsfører har brukt samme fakturanummer serie som ny regnskapsfører. Løsning kan være å gå i innstillingene og øke nummeret i "neste fakturanummer" til en verdi som de er sikker på å ikke få duplikat på. mceclip3.png

 

Ved fakturering efaktura, så får jeg feilmelding "invalid legal sender", hva betyr det?

Denne feilmeldingen kan komme om det ligger komma (mulig andre tegn også) i navnet på kunden i kontakt kortet. Nets feiltolker dette.

mceclip1.png

 

Jeg får feilmelding "kunde kan ikke motta efaktura", hva betyr det?

Her kan kunden ha avsluttet avtalen i sin nettbank eller det kan være en feil/bug hos Nets. Her burde det først sjekkes med kunde om de har avsluttet avtale.

mceclip0.png

Jeg får feilmelding ved fakturering av efaktura "reciever name must be between x and x characters", hva betyr det?

  • Her må support kontaktes for nærmere undersøkelser.

mceclip2.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse