Generelt om PowerOffice

Hvor hentes informasjon fra ved opprettelse av ny klient?

Ved opprettelse av ny klient og det skal søkes etter navn - så starter GO søket i proff sine brreg-tjenester (Brønnøysundregisteret), deretter i proff.no sine registre.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse