Regnskap

Feilmeldinger ved import av inngående saldo

Ved import av inngående saldo, hva betyr "The conversion cannot be performed"?

Det kan innebære at import-filen har tegn eller bokstaver i et numerisk felt (kun tall tillates).

mceclip0.png

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Kan ikke endre konverterings datoen siden saldoen på alle kontoer ikke er 0?"

Dette betyr at det er bokført noe i perioden før konverteringsdatoen, og datoen kan derfor ikke flyttes.

mceclip1.png

 

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Posteringen kan ikke legges inn i en avsluttet periode?"

Du får denne når det skal endres beløp i saldobalansen. Hvis du endrer i åpningsbalansen endrer du en «postering», så da må låsedato være lik konverteringsdato.

mceclip3.png

 

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Verdien "xxxx" er i bruk"

Dersom du får denne feilmeldingen vil det si at kunde eller leverandør inneholder en eller flere faktura som har fakturanummeret det refereres til. Det er duplikatkontroll på fakturanummer.

 

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Konto er oppgitt flere ganger?"

Sjekk saldobalanse og se om det er noen kontoer som ligger dobbelt elle rom det er to "tomme" felt som ikke har konto.

mceclip0.png

 

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Telefonnummer er obligatorisk" eller "e-post adresse er obligatorisk"?

Her må de kundene som ligger i den åpne post listen sjekkes mot GO, og se om det i GO ligger inne telefon nr og e-post adresse. Hvis det ikke ligger på noen av kundene i GO som er med i åpne post listen, må dette legges inn i GO og prøv igjen. 

mceclip0.png

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Filen innehold ikke noen åpningsbalanselinjer"?

Sjekk celle fomatteringen i Excel i kolonnene. Her er det noe som gjør at systemer ikke kjenner igjen filen.

mceclip0.png

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Kan ikke postere inngående saldo på mva-konto"?

Dersom det er saldo på noen av MVA-kontoene må disse saldoene omposteres/føres til 2740 før du kan lese inn inngående balanse.


Du vil ikke kunne lese inn en IB med saldo på mva-kontoene. 

mceclip0.png

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "En kontakt kan ikke bli arkivert så lenge kunden saldo ikke er null"?

Hvis du får denne sjekk at det ikke er noen kunder, leverandører eller ansatte som er arkivert på klienten.

mceclip0.png

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Valutabeløp mangler på linje i importfila"?

Hvis du får denne feilmeldingen - Alle filene ligger med verdien NOK i kolonne "Currency". Når det er angitt en verdi i denne kolonnen forventer GO at det skal ligge en verdi i kolonnen "CurrencyBalance", se utklipp av eksempelfil nedenfor.  I filene deres er kolonnen "CurrencyBalance" slettet og da må kolonnen "Currency" enten være tom eller slettes. Dette gjelder både saldobalanse og åpne poster (kunder og leverandører).

mceclip0.png

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Kan ikke postere NOK på konto som er låst til EUR" ?

Du kan legge inn valutasaldoen på inngående saldo ved å hente frem kolonner for valuta.

mceclip0.png

 

mceclip1.png

 

 

Ved import av inngående saldo, hva betyr "Filen inneholder linjer uten kundenavn , vennligst kontroller at filformatet er riktig"?

Her har det mest sannsynligvis blitt gjenbrukt ett tidligere import-ark, og bare slettet data (og ikke linjer). Løsning: Lag en ny versjon av datagrunnlaget uten tomme linjer.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse