Generelt om PowerOffice

Systemadministrator / Abonnementsadministrator

  • Hvis en bruker er systemadministrator på en klient vil det si at det er denne brukeren som har opprette klienten, da klientens første bruker.

 

  • Systemadministrator kan ikke deaktiveres som bruker før det er lagt til en ny bruker her. Bruker må også endres her om klienten bytter regnskapsfører.mceclip0.png

 

  • En systemadministrator er den brukeren som vil motta informasjon fra PowerOffice om at
    • Klienten er blitt stengt
    • Mottaker av purring på forfalte fakturer til klienten
    • Beskjed om at klient vil bli slettet etter en gitt tid

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse