Generelt

Avslutte bruk av PowerOffice Go

Hvis kundeforholdet til PowerOffice Go ønskes avsluttet, må alle aktiverte abonnementer først avbrytes. Abonnementet vil løpe ut den måneden det avbrytes i.

Jfr Tjenestevilkår og databehandleravtale vil PowerOffice oppbevare klientens regnskapsdata i 12 måneder etter avbrutt abonnement, før klienten og all regnskapsdata slettes. Løpet av denne tiden må all oppbevaringspliktig regnskapsmateriale (rapporter og eventuelle lister) eksporteres ut og lagres på et elektronisk medium. Kontakt din regnskapsfører for å gjøre rede for hva som vil være oppbevaringspliktig regnskapsdata for din bedrift og hvor lang oppbevaringstiden vil være, jfr bokføringsloven §13 og forskrift om bokføring §8-1-5.

Videre anbefaler vi også at det eksporteres en SAF-T fil per regnskapsår for den oppbevaringspliktige perioden, samt tilgjengelige bilags pdf'er for samme periode.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse