Generelt om PowerOffice

Avslutte klient i PowerOffice Go

Dersom du ønsker å avslutte ditt kundeforhold til PowerOffice Go anbefaler vi at du går gjennom og sjekker følgende punkter:

Abonnement

For å avslutte klienten i Go må alle aktiverte abonnementer først avbrytes. For å avslutte ditt abonnement i Go går du på følgende menyvalg: Meny > Innstillinger > System/Abonnement og avslutter alle aktive moduler:

mceclip1.png

mceclip0.png

Abonnementet vil løpe ut den måneden det avbrytes i. 

Jfr Tjenestevilkår og databehandleravtale vil PowerOffice oppbevare klientens regnskapsdata i 12 måneder etter avbrutt abonnement, før klienten og all regnskapsdata slettes. I løpet av denne tiden må all oppbevaringspliktig regnskapsmateriale (rapporter og eventuelle lister) eksporteres ut og lagres på et elektronisk medium. Kontakt din regnskapsfører for å gjøre rede for hva som vil være oppbevaringspliktig regnskapsdata for din bedrift og hvor lang oppbevaringstiden vil være, jfr bokføringsloven §13 og forskrift om bokføring §8-1-5.

Eksport av oppbevaringspliktig dokumentasjon

Videre anbefaler vi også at det eksporteres en SAF-T fil per regnskapsår for den oppbevaringspliktige perioden, samt tilgjengelige bilags pdf'er for samme periode.

Deaktivere EHF-mottak

Dersom du har aktivert EHF på din klient så anbefaler vi at du fjerner dette. Det gjøres via Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger/Fakturamottak og kryss vekk for "Motta fakturaer og purringer som EHF". Da frigjøres EHF-punktet fra Go, og selskapet meldes ut av Elma.

mceclip3.png

Deaktivere eFaktura

Dersom du har aktivert funksjonalitet for utsendelse av eFaktura til dine kunder, anbefaler vi at denne deaktiveres. Dette gjøres via Meny > Innstillinger > Fakturainnstillinger/Leveringsmåte:

mceclip4.png

Deaktivere bankkontoer

Alle bankkontoer bør deaktiveres før man avslutter bruken av Go. Dette fordi det vil oppstå problemer ved en eventuell ny opprettelse av klienten i Go på et senere tidspunkt. Det vil også være fordelaktig å ha deaktivert kontoene for å unngå eventuelle problemer ved oppsett i andre systemer. Vi anbefaler derfor at dette gjøres som en del av rutinen for avslutning av abonnement. Veiledning for deaktivering av bankkontoer finner du i denne artikkelen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse