Finans

Arkiver regel

Meny > Innstillinger > Bankavstemmingsregler

En regel som ikke lengre skal brukes, kan arkiveres. Dette gjøres ved å markere regelen og deretter trykke "Arkiver". Det er også mulig å markere flere regler og arkivere samtidig.

Arkiverte regler flyttes fra fanen "Aktiv" til "Arkivert". Også her presenteres reglene i rekkefølge under hver konto og man kan filtrere på kontonivå. Det er ikke mulig å endre rekkefølgen på arkiverte regler.

mceclip0.png

Alle arkiverte regler vil automatisk få teksten "arkivert" foran regelnavnet. Dette fordi det ligger inne en duplikatkontroll på regelnavn, og dermed kan man opprette en ny regel med samme navn som opprinnelig regel hadde, dersom det er ønskelig.

Det er kun mulig å redigere navn på en arkivert regel, i tilfelle duplikatkontrollen på navn skaper problemer.

Det er også mulig å reaktivere en arkivert regel. Ved reaktivering vil regelen flytte seg fra fanen "Arkivert" til fanen "Aktiv" og legge seg nederst i kjørerekkefølgen for aktuell konto.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse