Finans

Kopier regel

Meny > Innstillinger > Bankavstemmingsregler

Det er mulig å kopiere både en aktiv og en arkivert regel.

Marker aktuell linje og trykk "Kopier regel". Dette vil åpne en dialog for kopiering av regel hvor alle feltene er forhåndsutfylte med verdiene fra opprinnelig regel, men alt er redigerbart frem til regelen er lagret. Etter lagring gjelder betingelsene for redigering av regler. Les mer om det her.

En kopi av en regel vil automatisk få teksten "kopi av" foran regelnavnet. Dette fordi det ligger inne en duplikatkontroll på regelnavn.

Ved kopiering av en arkivert regel, vil kopien legge seg i "Aktiv"-fanen, under valgt bankkonto.

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse