Finans

Rediger regel

Meny > Innstillinger > Bankavstemmingsregler

I dette bildet får du presentert en oversikt over alle aktive regler, fordelt på konto.

mceclip0.png

Rekkefølgen reglene blir presentert i under hver konto, tilsvarer rekkefølgen reglene kjøres i når du starter bankavstemmingen. Du kan endre rekkefølgen på reglene ved å bruke drag and drop. Det er ikke mulig å dra en regel til en annen konto enn den opprinnelig lå under. Du kan filtrere denne listevisningen på kontonummer. Vi anbefaler at man alltid kjører match-regler først og deretter poster og match-regler. Dette for å unngå at Go feilaktig lager posteringer på bakgrunn av transaksjoner som kan fanges opp med en match-regel.

Ved å trykke på navnet til regelen vil du ha mulighet til å redigere den, innenfor enkelte begrensninger:

Match-regler:

Dersom regelen har vært brukt, altså dersom det finnes transaksjoner og poster som er matchet sammen på bakgrunn av denne regelen, er det kun navnet som kan redigeres.

mceclip0.png

For å kunne redigere regelen ytterligere, må du oppheve alle matchingene som er opprettet på bakgrunn av denne regelen. Trykk da på knappen "Opphev alle matchinger" og "OK".

Åpner du regelen på nytt, skal det være mulig å redigere alle feltene.

Alternativt kan man arkivere regelen og lage en ny.

Poster og match-regler:

For en regel av denne typen er det kun mulig å redigere regelnavn, uavhengig av om regelen har vært i bruk eller ikke. Dette er fordi Go oppretter posteringer på bakgrunn av regelen, og for å kunne beholde nødvendig historikk og dokumentasjon knyttet til posteringen er det ikke mulig å gjøre endringer etter opprettelse. Go vet ikke om regelen er brukt til å foreta en postering, derfor er det sperret for redigering - også hvis regelen ikke har vært i bruk. 

Dersom regelen er opprettet med feil som må endres, anbefales det at regelen arkiveres og opprettes på nytt (eventuelt at det opprettes en kopi av den, som kan redigeres før lagring).

mceclip2.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse