Lønn

Særskilt fradrag for sjøfolk

Sjøfolk gis et særskilt fradrag i lønn og andre ytelser som er opptjent om bord på skip i fart. For 2023 er "Sjømannsfradraget" på 30 prosent, med en øvre grense på kroner 83.000,-.

Skatte- og avgiftsregelen, særskilt fradrag for sjøfolk, gjelder for:

  • personer som har arbeid om bord på skip i fart som hovedbeskjeftigelse
  • hvis arbeidet varer til sammen minst 130 dager i samme inntektsår  

Les mer om dette i veiledningen til a-meldingen.

 

1. Skatte- og avgiftsregelen "særskilt fradrag for sjøfolk"

"Særskilt fradrag for sjøfolk" kan legges inn under lønnsinnstillingene: 

mceclip0.png

Alle ansatte vil bli foreslått med denne skatteregelen ved oppretting av nye arbeidsforhold. Skatteregelen som står i lønnsinnstillingene vil være standard skatteregel for nye arbeidsforhold som opprettes, (men andre skatteregler kan velges).

Skatteregel vises for den enkelte ansatte i eget felt på arbeidsforholdet:

mceclip2.png

 

Feltet for skatteregel er tilgjengelig på lønnsartene i lønnsutkastet. Alternativ kolonne for skatteregel kan hentes frem i lønnskjøringen:

mceclip1.png

 Det er mulig å endre skatteregelen i lønnskjøringen ved å klikke inn på lønnslinjen.

mceclip0.png

 

I rapporten "arbeidsforhold" kan kolonne for skatteregel hentes frem. 

mceclip0.png

 

2. Rapportering av antall døgn om bord

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk. Dette er ingen fasit på hvilken konto som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

mceclip1.png

 

Behandlingsmåten "sjøfolk antall døgn om bord" har felt for å rapportere antall dager om bord i a-meldingen.

Antall døgn vises på lønnsslippen i kolonnen "antall denne perioden" og som "antall hittil i år".

(Lønnsarten krever at det legges inn en konto i feltet "konto", men det skjer ingen bokføring fra denne lønnsarten mot kontoen.)

 

Det er ikke nødvendig at antall døgn er riktig rapportert per måned, så lenge du oppgi riktig antall totalt i løpet av året. Har du oppgitt feil antall døgn i en a-melding kan du rette i en senere a-melding. Du behøver ikke rette tilbake i tid.

 

3. Arbeidsgiverfradrag

Fradraget skal være 29 %, men begrenses oppad til det beløpet departementet fastsetter. ( 2021: kr 4 200 pr. måned)  Gjelder for sjøfolk bosatt i Norge. (Skattebetalingsforskriften § 5-9)

Fradraget legges inn som en egen lønnsart:

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip5.png

 

Arbeidsgiverfradraget vises på lønnsslippen til den ansatte.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse