Lønn

Skattekortinformasjon

Det er i Go egen rapport som viser all informasjon som ligger på skattekortet til de ansatte.

Rapporten er søkbar på år og ansatt.

 

Informasjon som ligger på kontaktkortet til den ansatte: mceclip0.png

 

Visning i rapport "skattekortinformasjon":

mceclip1.png

Det er mulig å hente opp flere alternative kolonner i rapporten. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse