Prosjekt

Fjerne overskrifter og delsummer i fakturautkast

 

Ved fakturering av hovedprosjekter og delprosjekter i fakturaforslag, er det mulig å fjerne overskrifter og delsummer på det endelige fakturautkastet. Dette vil gi en mer oversiktlig faktura hvor bare linjer med timetransaksjoner vil vises i fakturaen. 

NB! Forutsetningen for at dette skal kunne gjøres, er at det velges "Sum per aktivitet" i Timeinnstillinger.

 

Meny > Innstillinger > Timeinnstillinger > Fakturaforslag

 

mceclip0.png

 

Når dette er satt i Timeinnstillinger, så vil det være mulighet for å velge om overskrifter og delsummer skal vises i fakturautkastet. Default vil haken for å vise overskrifter og delsummer være satt på. Det vil si at du må aktivt velge å fjerne haken hvis du skal lage en faktura uten overskrifter og delsummer:

 

mceclip1.png

 

Slik blir en faktura hvor det er valgt å vise overskrifter og delsummer seende ut:

 

mceclip2.png

 

Slik blir en faktura seende ut hvor det er valgt å fjerne overskrifter og delsummer:

 

mceclip3.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse