Lønn

Stoppe fast lønnslinje for flere ansatte fra en lønnskjøring

Er det en lønnsart som mange ansatte har som skal utelukkes fra en lønnskjøring, så kan det gjøres i lønnskjøringen.

Eksempel:

Alle ansatte har lønnsart kantinetrekk som fast lønnslinje. Lønnsarten ønsker du å stoppe for denne lønnskjøringen.

mceclip0.png

Marker lønnslinjen på en ansatt og trykk "Slett".

mceclip1.png

Sett på haken og trykk OK. Lønnsarten fjernes nå fra lønnsutkastet for alle ansatte.

 

 

Det er også mulig å deaktivere lønnsarten slik at den ikke kommer med på lønnsutkastet. Det må gjøres før lønnsutkastet opprettes. Skal lønnsarten benyttes ved senere lønnskjøringer så husk å aktiver den igjen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse