Lønn

Fordeling av lønnskostnader mot avdeling

Fordelingsnøkkel som ligger under Innstillinger > Firmainnstillinger > Avdelinger kan benyttes i lønnskjøringen.

mceclip0.png

Fordelingsnøkkel kan legges til på faste lønnslinjer fra ansattekortet, eller direkte i lønnskjøringen:

mceclip1.png

Fastlønn fordeles mot den kontoen som er registrert på lønnsarten. 
(I eksempelet over vil lønnsart 100-Fastlønn fordeles med 50% på avdeling 20 og 50% på avdeling 10.)

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse