Generelt om PowerOffice

Forenklet huskeliste for opprettelse av ny klient i GO

Dette er en forenklet versjon over momenter som er verd å sjekke i forbindelse ved opprettelse av ny klient i GO.

Hjelpesentret gir en mer detaljert beskrivelse av prosessen

Hjelpesenteret: https://support.poweroffice.com/hc/no

Oppstart Go Regnskap: https://support.poweroffice.com/hc/no/sections/201953946-Oppstart-Go-Regnskap

Oppstart Go Lønn: https://support.poweroffice.com/hc/no/sections/360007647972-Oppstart-Go-L%C3%B8nn

 

Veileder for opprettelse ny klient (Meny - legg til ny regnskapsklient)

 • Gå gjennom veilederen for opprettelse av klienten.
  • Hvis du ikke har kontonummer, kontoplan ol. Kan du registrere dette senere under Meny-Innstillinger.
  • Under «Fakturamottak» i klientveilederen får du mulighet til å velge om kunden skal motta EHF, her kan det være lurt å vurdere om klienten er klar for mottak og heller sette på haken senere når godkjennerne/brukere, bankavtale ol. er på plass.
  • Under «Finans» skal konverteringsdato defineres. Dette er oppstartsdato for regnskapsføringen i Go

Diverse

 • Inviter brukerne til klienten: Meny-Brukere.
 • Definere Roller for brukerne (Meny-Brukere-Roller).
  • Her kan det være verd å ta en ekstra titt på tilgang: betaling, bilagsføring. Brukere/roller, innstillinger, lønn.
  • Hvis brukeren skal bruke mobil-appen må det gis full tilgang til «Mobil»
 • Sjekk at partnerkoden ble lagt inn under Meny-Innstillinger-Firmainnstillinger.
 • Har kunden logo - denne kan lastes inn under Meny-Innstillinger-Profileringsmaler. Størrelsen på logoen justeres opp eller ned med %-en i innlastingsbildet.

Bank

 • Innhent bankkontonummer
 • Registrer kontoene i Poweroffice under Meny-Innstillinger-Bankkontoer
 • Opprett bankavtaler:
  • Hvis Sbanken eller DNB: Bruk «Koble til bank» (under Meny-Innstillinger-Bankkontoer) for å opprette bankavtaler
  • Annen bank: Søk på banknavn i Poweroffice sitt hjelpesenter for veiledning for din bank.
 • Legg inn bankautorisasjoner under Meny-Innstillinger-Bankautorisasjoner. Her definerer du hvem som kan autorisere betalinger for klienten.

Lønn

 • Ansatte: Kan legges inn manuelt eller bruke import-fil for ansatt-info
 • Hittil i år-verdier: Fil-import som laster inn opptjeningsverdier hittil i år fra tidligere lønnssystem.
 • Sjekk om virksomhetsnummer ligger inne fra opprettelsen, hvis ikke legg inn virksomhetsnummer under lønnsinnstillinger
 • Arbeidsforhold: Arbeidsforhold fra siste A02-melding fra tidligere lønnssystem kan importeres (hvis de ansatte ikke er meldt sluttet i forrige lønnssystem).
 • Aktiver passord på lønnsslipp under lønnsinnstillinger
 • Sjekk feriepengesats under lønnsinnstillinger

 

Faktura

 • Aktiver KID på utgående faktura under Meny-Fakturainnstillinger når Nets OCR-avtale er klar

 

Noen nyttige import-muligheter på ny klient

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse